Güneş Paneli

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi panelleri sitesi

Türkiye’de Güneş Enerjisi Santrali GES teşvikleri Nelerdir? 

Ülkemizde güneş enerji santralleri konusunda son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak farkındalık oluştuğu gözleniyor… Ülkemizin dünya coğrafyasında yıl boyunca en iyi güneş alan konumda bulunan ülkelerden biri olması güneş enerjisinden çok daha fazla istifade edebilme şansını beraberinde getiriyor. 

 Bu konuda ülkemizde yapılan uygulamalar son yıllarda hız kazanmaya başladı. Ülkemizde yerli ve yabancı birçok enerji sektöründe GES güneş Enerji Sistemleri konusunda gelişmeler kaydedildiği gözlenmekte… 

 Güneş Enerji Sistemleri sektöründe büyüme adına büyük adımların atıldığı son birkaç yılda yüksek maliyet gerektiren bu sistemlerin maliyetini karşılayacak büyük firmalar bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaya başladılar. Örneğin uluslar arasında güneş enerjisi konusunda çalışmalar yapan GÜNDER Güneş Enerjisi Derneği ülkemizde Öncelikle 100 bin çatıda güneş panelleri yardımıyla elektrik üretimi projesini hayata geçirmek için çeşitleri çalışmalara başlamış durumda… 

 Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen etkinlikte planlanan çatı panelleri uygulamalarının önünde ne çeşit engellerin olabileceği konusunda çeşitli tartışmalar yapıldı. Problemler ortaya çıkartıldıktan sonra çözüm yolları ile ilgili çeşitli İhtisas gruplar tarafından GES sistemi derinlemesine masaya yatırıldı. 

Türkiye’de Güneş Enerjisi Santrali GES teşvikleri Nelerdir? 

Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi amacıyla yatırım teşvik belgesi lisanslar izinler alındıktan sonra ilgili kanun hükümlerine göre teşvik belgesinde KDV muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti verilmektedir. Ayrıca devletin güneş enerjisinden elde edilen enerji satın alma garantisi vermesi teşvikler arasındadır. devlet üretilen elektriğin her KiloWatt değeri için 13.3 cent ödeme yapmaktadır. Yatırımın tamamen yerli üretimle karşılanması durumunda ek yardımlar sağlanmaktaydi ama 23 .10.2016 tarihinde lisanssız elektrik yönetmeliği tekrar değişti ve yerli ürüne teşvik kalktı. Devlet çatılar ve küçük sistemleri özendiriyor, özellikle çatı ges leri teşvik ediliyor.

 

GES Donanımları ve Maliyet 

 Güneş enerjisi sistemleri birçok donanımdan meydana gelmektedir. Güneş panelleri, elektrik sigortaları, akü sistemleri Off Grid sistemleri invertör sistemleri bu alanda yapıtaşı donanımlardır. Her bir donanımın ülkemizde üretilmeye başlanması ve üretime hız kazandırılması ile ülke çapında güneş enerjisinden son derece verimli bir şekilde istifade edilebilir. Dünyanın kirlenmesine neden olan karbon salınımının da önüne geçecek olan GES projeleri ile yenilenebilir enerji kaynakları yeşil enerji boyutuna kayacak. Ömür boyu kesintisiz ve bedava enerji elde etme imkanına kavuşacak olan evler fabrikalar ve tüm kuruluşlar, enerjide dışa bağımlılıktan tamamen kurtulabilecek.  Destek olarak çok rüzgar alan bölgelerde halihazırda rüzgar enerjisinden istifade edilebilmektedir. Özellikle şehir şebekelerinin ulaşamadığı noktalardaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilecek güneş enerji sistemleri ile her bina birer elektrik üretim tesisine dönüştürülebilir. 

GES Maliyetleri 

Belirlenen enerji ihtiyacına göre farklılıklar gösteren maliyetleri incelediğinizde ilk bakışta oldukça pahalı bulabileceğiniz bu sistemlerin birkaç yıl içinde kendi kendilerini amorti edecek ve daha sonraki yıllarda sınırsız bedava elektrik enerjisi verecek kaynaklar olması, bu alanın cazibesini arttırmaktadır. Akü kullanılmayan güneş enerji sistemlerine ihtiyaç duyan kuruluşların maliyeti çok daha az olmaktadır. 36 derece- 42 derece enlemlerde bulunan ülkemizdeki hesaplanan güneş enerji potansiyeline bakıldığında metrekare başına 3.6 kWh enerji elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu değer muazzam bir değer olup, günlük ortalama 7 saat güneş alan coğrafyamızda yılda 380 milyar kWh enerji üretilebilir olması, enerjide dışa bağımlılığı tamamen yok edecek bir enerji gücü sunacaktır.  

Türkiye’de Güneş Enerjisi  

36-42 Derece Kuzey enlemlerinde bulunan Türkiye, konum itibari ile güneşli bir konumdadır. Türkiye’de yıllık güneşlenme süresi 2640 saattir. Bu değere bakıldığında metrekare başına 1.311 KW-Saat enerji potansiyelinin olduğu görülmektedir. 

Buna göre Güneydoğu Anadolu bölgemizde yıl boyunca 2993 saat Akdeniz bölgemizde 2956 saat Doğu Anadolu bölgemizde 2664 saat İç Anadolu bölgemizde 2628 saat Ege Bölgesi’nde 2738 saat Marmara’da 2409 saat Karadeniz bölgemizde ise 1971 saat yıllık güneşlenme süresi vardır. Bu verilerin ışığında en düşük metrekare toplam güneş enerjisi Karadeniz bölgemizde metrekareye 1120 kilovatsaat en yüksek Güneydoğu Anadolu bölgemizde yıllık Metrekare başına 1460 kilovatsaat enerji potansiyelinin olduğu görülmektedir. 

Ülke genelinde güneş parkları için çok uygun araziler bulunmaktadır. Bu avantaj, Türkiye’nin enerji politikalarında ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, yurt içi elektrik üretim kaynaklarının arttırılmasında kullanılabilir. Türkiye’de üniversitelerde bu alanda çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 

Akdeniz Üniversitesinde “Akdeniz Üniversitesi Sıfır Emisyon Kampus Stratejisi” isimli projenin bir ayağı da güneş enerjisi alanına ayrılmıştır. 

“Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kullanımını Araştırma Geliştirme Ve Uygulama Merkezi” Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kurulacaktır. 

“Güneş Enerjisi ile Damla Sulama Projesi” ise Dicle Üniversitesine ait bir projedir. Bu proje Ziraat fakültesinde uygulanmıştır. Bu konuda Ege üniversitesi de yoğun çalışmalar yapmaktadır. 

Gazi üniversitesi, Hacettepe Üniversite, Fırat Üniversitesi de bu alanda yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. 

30 MW Yerli Güneş Paneli GTC Solar firmasına ait ve TÜV onayına sahip. 

Ülkemizde Son Durum 

EPDK yetkilileri Güneş enerjisi alanında elektrik üretimi için başvuruda bulunan girişimci firmalara son derece yapıcı ve olumlu yaklaşıyorlar. Lisanssız Yönetmelik tebliğ değişikliği 23-Mart 2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlandı. Ayrıca Sevindirici bir haber olarak 19 Ocak 2015 tarihinde küçük güneş elektriği üretecek kurumların daha az bürokrasi işlemlerine maruz kalmasına yönelik olarak TEDAŞ tarafından gerekli çalışmaların yapılarak ilgili kuruma gönderildiği belirtiliyor. Belirlenen sınırın 30 KW değil 50 KW olacağı yönünde tahminler var. 

Bereket Enerji Grubu güneş paneli üretimine başlayan yerli firmalardan biri… Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete giren 150 Mega Watt kapasiteli güneş paneli fabrikası, güneş enerjisini oluşturan donanımların yerli malları olması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bereket Grubu bu yılın başında güneş hücresi ve Wafer gibi elemanların seri üretimini de üstlenecek. 

Neden Güneş Enerjisine Yönelmeliyiz 

Yeşil enerji alanında en temiz enerji kaynağı güneş enerjisidir. Gün boyu elektrik üreten bu sistemlerin ürettiği enerji, akülere doldurularak gece boyunca da kesintisiz elektrik enerjisi sunabilmektedir. Özellikle şehir şebekeleri ile bağlantısı bulunmayan önemli konumlar( petrol istasyonları, fabrikalar, adalarda kurulan büyük üretim merkezleri işletmeler) için en iyi çözüm olan güneş enerji sistemlerine yönelmek hem temiz hem de kesintisiz enerji elde etmek için gereklidir. 

Bilim ve teknolojinin geliştiği bu çağda  evrendeki en büyük enerji kaynağı olan güneşten istifade etmek artık çağımızın bir gerekliliği haline geldi. Fosil yakıtlardan elde edilen enerji kaynakları Sanayi Devrimi’nin başladığı yüzyıllar öncesinden beri kullanılmakta ve oluşan atıklar dünyanın dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Doğaya salınan zararlı atık gazların ve maddelerin dönüşümde rol oynamaması sebebiyle hava kirliliği küresel ısınma gibi global sorunlar ortaya çıkmakta ve bu durum yeni enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Dünyada Güneş Enerjisi Teşvikleri 

Dünyada güneş enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için çok büyük kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. Yapılan istatistiklere bakıldığında fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin 2025 yılında maliyetlerinin 1/20 oranında azalacağı görülmektedir. Bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler için bütün dünyada teşvikler verilmektedir. İspanya Amerika Almanya ve Japonya dünya genelinde güneş enerjisi Kurulu’nun yüzde doksanını elinde tutmaktadır.  

Karbon salınımlarının önüne geçmek ve fosil yakıtlarının zararlarının önüne geçmek amacıyla yenilenebilen enerji kaynaklarına dayalı enerji üretmek isteyen girişimcilerin desteklenmesi  tüm dünyanın gündemindedir. Avusturya’da yatırım teşviki ve minimum fiyatı teşviki verilmekte Belçika’da yatırım teşviki vergi indirimi ve İhale imkanı sunulmakta, Danimarka’da minimum fiyat teşviki yapılmakta Yunanistan’da devlet yatırım teşviki vermekte İtalya’da sertifika, devlet yatırım teşviki ve minimum fiyat uygulaması ile girişimciler desteklenmektedir. Üretilen enerjinin alım garantisini veren ülkeler arasında Avusturya Kıbrıs Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Litvanya Lüksemburg Hollanda Portekiz, Türkiye gibi ülkeler vardır. Yatırımcıların için kapılar ardına kadar açılmıştır. Tüm dünyanın yenilenebilir enerji kaynakları arasında en temiz ve kolay olan sistemi GES güneş enerji sistemleridir.