Güneş Enerjisi Yatırım Maliyeti ve Süreci

 

Ülkemizde güneş enerji sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi ve bu sistemlerden yüksek verim alınması, ülkemizin son derece uygun coğrafik konumu sebebiyle sürekli güneş ışığı alması ve gün boyu 7 saatten fazla süre güneş ışınlarını alan bölgelerin fazla olması, güneş enerji sistemlerine yönelmek ve bu alanda yatırım yapmak için uygun ortamı hazırlar.

 

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişimi ile GES sistemlerinin maliyeti de gün geçtikçe aşağıya çekilmektedir.  Girişimcilerin bu alanda serbest piyasa fiyatları konusundaki rahatlığı bu işin cazibesini arttırmaktadır. Bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler için cazip olan bir diğer nokta se işletme giderlerinin düşük olması ve gelirlerinin çok yüksek olabilmesidir. Gelecek vadeden GES güneş enerji sistemleri alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için son derece avantajlı olan bir diğer husus da keşif montaj işlerinin son derece kısa sürmesi ve kolayca kısa eğitimler sonucunda kalifiye eleman yetiştirilerek bu alanda eleman sıkıntısının çekilmemesidir. Söz gelimi 1 MVA Güneş enerji sisteminin kurulması için;

 • Firma kurulum maliyetleri,
 • Ofis kalem giderleri
 • İlgili kuruluşlardan uygunluk raporunun alınması,
 • Fizibilite raporu için maliyet
 • Arazi maliyeti,
 • Panolar
 • AC kablolar
 • Taşıyıcı sistem maliyeti
 • Zemin etüt maliyeti
 • Hafriyat maliyetleri
 • Panel maliyetleri
 • İşçilik maliyetleri
 • TEDAŞ masrafları
 • İnverter maliyetleri
 • Röle ve topraklama maliyetleri
 • OG hat tesisat maliyeti
 • Bakım maliyetleri
 • Eğitim maliyetleri
 • Gümrük gider maliyetleri
 • İş Güvenliği Eğitim maliyetleri
 • Mühendislik maliyetleri
 • Kepçe-vinç maliyetleri
 • Nakliyat maliyetleri

Gibi maliyetlerin yanında periyodik bakım zamanı gelen donanımlar için;

 • İnverter sistem bakımı
 • 6 aylık rutin sistem kontrol maliyetleri
 • Mühendislik maliyetleri

Gibi maliyetler vardır. Ülkemizde hesaplanan güneş enerji potansiyelinin 87 milyon ton petrole denk olması, fosil yakıtlarının doğaya verdiği zarar ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması ile enerji ihtiyaçlarının sağlanmasında güneş enerjisi alanına büyük yönelişlerin olacağı açıktır. Bu alanda kar elde etmek isteyen girişimcilerin hemen hemen hiçbir riski bulunmayan sınırsız enerji kaynağı alanına yönelmeleri onlar açısından geleceğin yatırımı olarak kabul edilebilir.

Dünyada Güneş Enerji Sistemleri

Hem ülkemizde hem de dünyada güneş enerji sistemleri çok az güneş alan ülkelerde bile hayata geçirilmiştir. Şu anda İsveç gibi güneş fakiri olan bir coğrafyada bile sınırlı saatlerde güneş ışınlarından istifade edilerek evlerin ısıtma soğutma ve aydınlanma ihtiyaçları kolayca giderilmektedir. ABD Kalifornia Mojave çölüne yerleştirilen parabolik güneş panelleri ile 350 MW enerji, tamamen güneşten sağlanmaktadır. Ayrıca çanak kolektör sistemi ile ışınların yoğunlaştırılması ve bir noktaya odaklanması sağlanabilmekte ve bu sistemle her bir çanak 50 Kwh enerji üretebilmektedir. İspanya’da Beneixama Solar Park tam yüz bin adet panel ile donatılmış olan  500 bin metrekarelik alanda kurulu GES sistemi le 20 Mega Watt enerji elde edilebilmektedir. Aynı şekilde Kore’de 18 MWatt enerji üreten Solar Park tam 109 bin adet güneş panelinden oluşmaktadır. Böylece doğaya karbon salınımı önlenmekte ve tertemiz ve kesintisiz enerji elde edilebilmektedir.

Güneş potansiyelinin ülkemizde etkin bir şekilde kullanımı ile enerji maliyetlerinde 4 milyar dolara yakın bir meblağ tasarrufu söz konusudur. Günümüzde güneş enerjisinin kullanım alanları gittikçe çeşitlilik kazanmaktadır. Trafik ışıklarından, konutların elektrik ihtiyacını karşılayan sistemlere; bahçe aydınlatmasından sıcak su ihtiyacını gideren sistemlere kadar geniş alanlarda kullanılmayan başlanan güneş enerjisi, kaynağı milyonlarca yıl hiç tükenmeyecek bir enerjidir. Geleceğin enerjisi olarak nitelendirilen güneş enerji sistemleri ile enerji maliyetleri artık yüksek olmayacak.

 

GES Yatırımı Yapmak isteyen bir Yatırımcının Yapması Gerekenler nelerdir?

Ülkemizde Güneş Enerji pazarı; lisanssız 1 MW, konut lisanssız, sadece Öz tüketim, Off Gride sınırsız ve lisanslı 1 MW olarak çeşitli kısımlara ayrılmaktadır. Teknolojinin ve bilimin her gün gelişmesi ve güncellenmesinin olumlu bir neticesi olarak güneş enerjili sistem maliyetlerinin düşüş eğilimi göstermesi bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Ülkemizde foto voltaik yöntemle üretilen elektrik enerjisi serbest piyasada ki enerjisi fiyatlarıyla neredeyse rekabet edecek düzeye yaklaşmıştır. Özellikle büyük ölçeklerde Güneş santralleri kurmak ticari manada son derece cazip hale gelmiştir. Lisanssız ve lisanslı güneş enerjisi uygulamalarında Gün geçtikçe artan şirket sayısı ivme kazanarak hızla artmaktadır. Bu alanda ortaya çıkan finansman sorunlarının çözümü konusunda da önemli adımlar atılmaktadır. 2 yıl öncesine kadar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketine lisanssız güneş enerjisi proje onayı için 664 megavat kapasite için başvuru yapılmıştır yapılan başvuruların Büyük bir kısmı için onay alınmıştır. ülkemizde Güneş Enerji Sistemleri kapasitesinin 100 MW sınırına yaklaştığı bilinmektedir.

GES Yatırımcılar İçin Çok Karlı Bir Alandır

Yatırımcılar için büyük avantajlar sunan GES projesi özellikle serbest piyasa fiyatı avantajı sunmaktadır. Kurulacak işletme giderlerinin düşük olması da ayrı bir avantajdır. Güneş enerjisi hiçbir zaman tükenmeyen bir enerji kaynağı olduğu için geleceği açık bir sektördür. Bu alanda yatırımcıların en büyük desteği de hem tüketicilere doğrudan satış imkanı sunması hem de keşif montaj ve devreye alma işlemlerinin kısa bir sürede tamamlanabilme olanağının var olmasıdır. Elbette güneş enerji sistemleri kavramı ülkemizde ve dünyada yeni bir kavramdır. Yatırımcıların çok kolay bir şekilde lisans alamaması da başka bir dez avantaj olarak görülebilir.

 

 

 

600 MW Lisanslı Güneş Enerjisi Sistemleri için Süreç

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi derneğinin verilerine göre; Ülkemizin bir çok bölgesinde 600 Mega Watt kapasite için Lisans başvurusu yapılmıştır.

YEK Yenilenebilir Enerji Kanunu 

YEK kanunu, 2020/12/31 tarihine dek işletmeye girecek olan  YEKDEM’e tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri ilgili kanuna eklenen I. Ve II. cetvel üzerinde yazılı fiyatları belirlenmiştir.

Lisans Türleri Nelerdir

 • Üretim Lisansı
 • OSB Üretim Lisansı
 • İletim Lisansı
 • Piyasa İşletim Lisansı
 • Dağıtım Lisansı
 • OSB Dağıtım Lisansı
 • Tedarik Lisansı

 

EPDK Ön lisans Başvuru Dosyası İçin Belgeler

 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Şirket sözleşmesi
 • Bilgi Formu
 • Haritalar
 • Tek hat şeması
 • İmar durum belgesi

EPDK Ön lisans Başvuru Dosyasında Neler Olmalıdır

 

 • YEGM inceleme raporu
 • Ölçüm Yeri Kurulum Yazısı
 • Tarım uygunluk Belgesi
 • Ortaklık Belgesi
 • Şirket Sermaye tutar Belgesi
 • Şirket mali raporlar ve bilançosu
 • Başvuru Bedeli
 • Teminat Mektubu ( Banka)

Hazırlanan belgeler kuruma teslim edilir ve 10 iş günü içerisinde incelenir. Evraklarda eksiklikler varsa eksikliklerin giderilmesi için 15 gün daha süre verilir. Ön lisans başvuruları değerlendirme için YEGM’e yollanır ve TEİAŞ kurumu da mevzuat hakkında görüş beyan eder. Bu süreç 45 gün alır. Daha sonra kuruma sunulan projenin akıbetinin başvuruyu yapan kuruluşa bildirilmesi aşaması 10 gündür. Eğer başvurular, aynı bölge için birden fazla ise, TEİAŞ bu kez yarışma düzenler. Ön lisansı alan tüzel kişinin iflas etmesi,  ön lisans süresinin dolması veya hisse devri ya da belirlenen yükümlülüklerin yerine tam olarak getirilmemesi; ön lisansın iptali ile sonuçlanır. Ön lisans sürecinden sonra lisans süreci başlar. Bunun için de ayrıca belgeler hazırlanır ve kurum hesabına belirtilen meblağ yatırılır.